Доставчик на електроенергия

Игри

Информация за страница Доставчик на електроенергия

   Сериозното намаляване и планиране на разходите за ток е едно от нещата, които почти сигурно занимават стотици и дори хиляди потребители на територията на страната. Това е пряко свързано с ролята на доставчик на електроенергия и по-конкретно с неговата смяна. За да разберат повече по този въпрос обаче, на хората е нужно да познават особеностите и тънкостите на либерализирания енергиен пазар, който има за цел да направи ежедневието им значително по-приятно и лесно. Закона за енергетиката е източникът, който в случая ни позволява да почерпим необходимата ни информация, съпътстваща извършването на смяната. От това биха могли да се възползват всички собственици на фирми, а също и отговорниците за енергийните разходи. Смяната на доставчика често пъти се оказва едно доста сполучливо решение, ползите от които не закъсняват. Понякога обаче има редица перипетии и трудности за преодоляване, докато се достигне до желаните резултати. Какво точно означава това, едва ли знаят много потребители.

    На първо място смяната на доставчик на електроенергия е свързано с получаването на достъп до либерализирания енергиен пазар. Добре известен факт е, че далеч не всички хора успяват да се сдобият с подобна привилегия. Въпреки че на теория всеки един от клиентите има право да извърши замяната на доставчика, практически нещата стоят точно по обратния начин, като основната вина за това обстоятелство се дължи на специфичните по характер технически изисквания. Най-важното от тях е да разполагаме с електромер, който да отчита ежедневното почасово потребление на енергия. Съгласно изискванията, електроразпределителното дружество има задължението да инсталира съораженията във всеки един обект или сграда, независимо дали става дума за търговско предприятие, офисна кооперация или жилищен блок. Сградата обаче трябва да отговаря на две задължителни условия, които са присъединяване на средно напрежение и присъединяване на ниско напрежение с предоставена мощност над 100 киловата. Ако едно от тези две изисквания не е изпълнено, сградата автоматично отпада като възможен вариант за инсталацията на електромер. За да се отговаря на посочените два критерия, има значение каква е площта на обекта и съответно неговият вид. Така например при положение, че се касае за хранителен магазин за ток под 1000 лева месечно, такъв обект е неподходящ.

    Ето защо има далеч по-голяма вероятност изискванията да бъдат покрити при наличието на голяма офисна сграда или производствено предприятие. Макар че тези неща не се струват толкова важни на голям брой хора, именно те стоят в основата на извършването на евентуална смяна на доставчик на електроенергия. Не на последно по важност място стои въпросът с начините да установим доколко покриваме основните изисквания, така че да имаме право на желаната замяна на доставчик. Така се стига до момента, в който последната месечна фактура за ток се взима и разглежда подробно. Там има посочена информация относно това дали сградата е присъединена на средно или ниско напрежение. В случай, че се касае именно за ниско напрежение, следва да се намерят редовете, на които е изписана стойността на предоставената мощност, която съответно се измерва в киловати. Едва тогава вече може да се мисли за смяна на енергийния доставчик.

eXTReMe Tracker